Mer skryt av YNAB (You Need A Budget)

By Kirkerotta - 23:58

Sommerferien er over, og det er på tide å brette opp armene igjen.
Derfor tyr jeg nok en gang til YNAB. Dessverre falt jeg litt av lasset, derfor starter jeg på ny frisk!

Jeg bruker nok YNAB litt annerledes enn en del andre. I utgangspunktet skal man først gi pengene en jobb når de er på konto. Men for at jeg skal greie å holde oversikt gir jeg pengene en jobb før jeg har de.
På den måten greier jeg lettere å se hva jeg må prioritere, hvor mye minus jeg har, og hvor nærme jeg er å være i null.

Akkurat per nå viser YNAB at jeg har overbudsjettert med over 11 000 kr. Men jeg vet at vi venter barnetrygd inn, mannen får AAP om 2 uker og så har jeg penger som jeg forventer inn fra firmaet mitt.
Og det vil si at jeg før neste lønn skal være ajour med etterslep jeg har på regninger, og litt annet småplukk!
Det krever at vi følger budsjettet til prikke, men dette skal vi klare.

Det vil si at vi i august kommer til å gå akkurat i null med min og mannens inntekt + barnetrygden.
Halleluja!


  • Share:

You Might Also Like

0 kommentarer